PTM Engines

Klik op onderstaande afbeeldingen om onze laatste motoren, hydrauliek en powerpack documentatie te downloaden. 

 

PTM Engines

 

Product catalogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrauliek catalogus

 

Onderhoud NL

Inspectie en vervangen van motorolie

 

IOlie vervangennspectie van motorolie


Controleer motorolie en olie peil elke keer voor gebruik.

 1. Wanneer u de olie controleert, moet de motor uit zijn en op een horizontale ondergrond staan.
  Draai de peilstok er uit en maak hem schoon.
 2. Steek de peilstok terug in de opening waar u de olie bijvult, maar druk/draai het niet aan. Controleer of het oliepeil tussen het onderste en bovenste streepje zit. Als het oliepeil te laag is, moet u de olie bijvullen tot het benodigde oliepeil. Oliepijl
 3. Steek de peilstok terug en druk/draai het vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vervangen van motorolie
Motorolie vervangen
Om het gewenste effect te krijgen, moet de motorolie van uw motor vervangen worden na 25 uur of 1 maand na het eerste gebruik.
Daarna moeten het na elke 50 uur of 3 maanden vervangen worden.

 

 1. Voorverwarm de motor eerst voor 2-3 minuten, stop daarna de motor weer.
  Waarschuwing: verzeker u zelf er van dat de kabel van de ontstekingsbougie losgekoppeld is en ver van de ontstekingsbougie ligt. Maak de olie vul opening,
  rond de aftapkraan schoon en voorkom dat er Motorolie vervangenvuil in het motorhuis terecht komt. (zoals weergeven op de foto)
 2. Plaats een opvangbak voor de olie onder de motor.
 3. Maak de aftapbout los en tap de olie af.
 4. Trek verschillende keren aan het startkoord om de rest van de olie af te tappen.
 5. Draai de aftapbout er weer in.

 

Motor met oliefilter

Als je motor een oliefilter heeft, vervang hem dan tenminste elk seizoen.Motor starten

 1. Gebruik een filter tang of waterpomptang om het oliefilter lichaam tegen de klok in te draaien om de oliefilter te vervangen.

 2. Controleer of er vuile of olie resten op het afdichtings oppervlak, aansluitflens of oliefilter zit. Maak het schoon indien het nodig is.

 3. Smeer een kleine hoeveelheid schone motorolie op de filterring.

 4. Instaleer de nieuwe filter, trek het aan met de hand tot de pakking vast zit aan de aansluitende flens en draai het ½ tot ¾ rond om de filter vast te zetten.

Aanbeveling van motorolieSleutelen

Om de gewenste operationele werking van de motor te verkrijgen, stellen we voor om de gespecificeerde Loncin/PTM Engine motorolie te gebruiken Het is aanbevolen om SAE 10 W-30 motorolie te gebruiken. Wanneer de temperatuur in je omgeving binnen de opgegeven waarde zit, zoals in het diagram, kun je motorolie gebruiken met de juiste viscositeit.

 

  

  Grafiek

Inspectie en onderhoud van de luchtfilter

Als het filter element van de luchtfilter te vuil is, zal de lucht inlaat worden aangetast, het vermogen van de motor zal dalen en de werking van de motor zal verminderen. Demonteer het luchtfilterhuis om de luchtfilter te controleren, vervang of maak het vuile of beschadigde luchtfilter element schoon. Indien u een oliebad luchtfilter heeft, controleer dan het oliepeil. Maak de luchtfilter om de 50 uur schoon en vervang het schuim en papier filterelement van de luchtfilter om de 300 uur of 1 maal per jaar.

 

 1. Papierfilter element schoonmaken. Luchtfilter
  Tik voorzichtig het filter element verschillende keren op een hard oppervlak om het vuil/stof te verwijderen. Vervolgens blaas met een blaaspistool van de binnen naar de buiten kant met compressielucht waarvan de druk niet hoger is dan 207 kpa. Vervang het filter element op tijd als het te vuil of kapot is.

 2. Schuimfilter schoonmaken. De schuimfilter kan gespoeld worden in heet water met afwasmiddel of het kan ook gereinigd worden in een niet brandbaar oplosmiddel. Als het droog is, dompel het dan in schone motor olie, kneed het gelijkmatig en knijp de overtollige olie er uit.

 3. Het oliebad luchtfilter schoonmaken. Vervang de motor olie op tijd als het te vuil is. Haal de motor olie uit de luchtfilter; maak de luchtfilter grondig schoon met een niet brandbaar oplosmiddel. Droog de luchtfilter box en giet hier dezelfde olie in als in de benzinemotor tot het oliepeil punt bereikt is.

Luchtfilter onderhoud

 

 

 

Inspectie en vervangen van bougiesBougies vervangen

Vervang de bougies elke 300 uur of elk jaar. De bougie(s) vervangen heeft de volgende voordelen:

 • Verzekering van continue vonken, betrouwbaar starten, efficiënter brandstof verbruik.

 • Het is belangrijk om passende bougie voor de motor te kiezen en het is aanbevolen om F7RTC bougies of vergelijkbare bougies te gebruiken.

 

 

Bougies(s) vervangen:Bougie

 1. Verwijder de bougiedop.

 2. Verwijder de bougie met enkele bougies sleutel.

 3. Maak het uiteinde van de bougie schoon met een staal borstel.

 4. Controleer de afstand van de bougie uiteinden deze moet tussen de 0,7-0,8 mm zijn

 5. Controleer de afdichtingring van de bougie(s), indien de afdichtingring kapot is dient deze vervangen te worden.

 6. Controleer de vonk: start de motor handmatig en controleer de kleur van de vonk. De kleur van de vonk moet blauw en wit zijn

 7. Draai de bougies met de hand handvast aan en daarna nog 1 slag met de bougiesleutel.

 

Bougie aandraaienSchoonmaken van het brandstof filtersysteem

Vervang het brandstof filter (indien aanwezig) tussen de benzineleidingen elke 100 uur of elke 6 maanden.

 1. Zet de brandstof kraan uit en verwijder de bezinkbak en o-ring.

 2. Maak de bezinkbak en o-ring schoon met een niet brandbare oplossing.

 3. Plaats de bezinkbak en o-ring terug.

 4. Zet de brandstofkraan aan om te controleren of er geen benzine lekkage is.
  Als er benzine lekkage is vervang dan de o-ring.

 5. Als de filterzeef gebroken is, moet het op tijd vervangen worden.

 

Afstellen klepspeling

Let op: tenzij de gebruiker geen speciale oKlepspelingnderhoud gereedschap en onderhoud vaardigheden heeft, moet de afstelling van de klepspeling gedaan worden met de assistentie van een Loncin/PTM engines bevoegd distributeur.

 

De grote van de kleppen speling heeft grote invloed op de prestatie van de motor op alle vlakken: Als de kleppen speling te klein is, zal de klep bij opwarming lekken, dit zal de prestaties van de motor beïnvloeden en de klep kan verbranden. Indien de klep speling te groot is zal de klep openingstijd worden verkort en veroorzaakt inefficiëntie van de lucht in en uitlaat. Het zal direct gevolgen hebben op de prestaties van de motor.


Normaal gesproken moet de klepspeling gecontroleerd worden na 300 draaiuren of 1 jaar. De klepspeling moet afgesteld worden wanneer de motor koud is en beide kleppen volledig gesloten. Plaats de zuiger op het dooie punt en zorg er voor dat beide kleppen gesloten zijn. Plaats vervolgens het voelermaatje tussen de kleptuimelaar en de klep en stel de klep af op de juiste afstand.

 

Klepspeling:

Inlaat klep: 0,10-0,15 mm

Uitlaat klep: 0,15-0,20 mm