PTM Engines

Klik op onderstaande afbeeldingen om onze laatste motoren, hydrauliek en powerpack documentatie te downloaden. 

 

PTM Engines

 

Product catalogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrauliek catalogus

 

Disclaimer voor www.ptmengines.nl

Algemeen

PTM Engines (Kamer van Koophandel 08181401), hierna te noemen PTM, verleent u hierbij toegang tot www.ptmengines.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. PTM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

PTM spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PTM.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PTM. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PTM, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.